ITB XLC HUB

ITB Excellence Hub

A punt pel canvi?

Centre d’FP de la Xarxa d’Excel·lència de l’Estat del sector de les Tecnologies de la Informació

La Xarxa Estatal de Centres d’Excel·lència en Formació Professional està constituïda per 66 centres, distribuïts per les 17 comunitats autònomes.

Es caracteritzen per la innovació, la investigació aplicada i la incorporació de tecnologia disruptiva aplicada creant entorns i ecosistemes, i desenvolupant projectes, l’emprenedoria i la internacionalització.

A més de trobar-se en un procés de transformació digital i metodològica, organitzen accions de formació del professorat a nivell estatal i col·laboren en el seu [sub]sector professional, en la detecció de la necessitat de nous perfils i en la revisió curricular de les ofertes relacionades.

Pla de centre d’excel·lència

Projecte Primari 1

Transformació tecnològica, digital i metodològica del centre, així com les actuacions necessàries per a aquesta transformació </>

Projecte Primari 2

Actuacions d’acolliment i formació del professorat de diferents comunitats autònomes, als àmbits sectorials corresponents </>

Projecte Primari 3

Projectes d’innovació i investigació aplicada amb centres de tres comunitats autònomes com a mínim </>

Projecte Primari 4

Detecció de necessitats de perfils al sector o subsector professional en col·laboració amb el Centro de Referencia Nacional </>

Projecte Primari 5

Proposta de revisió curricular de les ofertes formatives impartides al centre en col·laboració amb el Centro de Referencia Nacional </>

Contacte: xlc@itb.cat

XLC HUB Innovation Projects

Proyectos de innovación

[Abstract] 

 • Desarollo de un entorno de trabajo (y estudio) híbrido (presencial/remoto) con elementos de realidad virtual, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar una experiencia de usuario óptima.
 • Engagement de las personas que utilizen el entorno híbrido para mejorar la comunicación y disminuir el aislamiento.

[Empresas colaboradoras]

[Centros participantes]

[Centro de referencia]

XLC HUB Training days

Jornadas formativas para profesorado

[Despliegue de escritorios remotos virtualizados] 

 • Crear y desplegar escritorios virtuales (plataforma IsardVDI)
 • Preparar y organizar las plantillas de escritorios
 • Descubrir las posibilidades didácticas y técnicas de la solución
 • Preparar escenarios formativos para usar en clase.
 • Abordar prácticas complejas con redes personales, de grupo y VPN
 • Experimentar con casos de uso de diferentes ámbitos de la formación en informática
 • Analizar la propuesta técnica de la solución y cómo contribuir a mejorarla

[Fechas]

 • Del 1 al 5 de julio de 2024

[Tipologia]

 • Presencial y gratuito (transporte, estancia y dietas a cargo de l’ITB)

[Información]

 • Detalles de la formación, contenidos y  programación se pueden consultar en el siguiente documento

[Inscripción]

 • A través del siguiente formulario
 • Hasta el 2 de junio de 2024
 • La confirmación de la plaza en el curso se realizará del 3 al 7 de junio.
Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

  El blog de l’ITB </>

  Un dia a l’ITB

  Ens vols conèixer des de dins de l’ITB? Obrim les portes a estudiants de 4rt ESO que…

  Portes obertes ITB

  2024 * Grau Mitjà, BTX i PFI: 24 d’abril      * Grau Superior: 15 de maig …
  Menú