Certificats
professionals

Estàs llest pel canvi?

Un certificat professional et permet acreditar les teves competències tècniques en una professió concreta. Quan obtinguis l’acreditació podràs demostrar que estàs capacitat per a exercir el treball relacionat amb aquell certificat.

En alguns sectors laborals, posseir un certificat professional o una altra titulació que acrediti el domini de determinades competències professionals pot ser un requisit indispensable per a poder accedir a un lloc de treball.

També permeten optar a ofertes d’ocupació pública, ja que algunes convocatòries estableixen determinats certificat professional com a requisit per a accedir al procés selectiu.

La formació professional constitueix un sistema integrat que contempla dos tipus d’oferta formativa:

 • Formació Professional del sistema educatiu (FP Bàsica, Programes de Formació i Inserció, cicles de Grau Mitjà, cicles de Grau Superior i cursos d’Especialització).
 • Formació Professional per a l’Ocupació (que contempla els certificats professionals).

Tots dos sistemes comparteixen algunes característiques:

 • Totes dues s’estructuren en mòduls formatius. Si superes la formació associada a un determinat certificat professional i posteriorment curses un cicle d’FP, podràs sol·licitar la convalidació dels mòduls formatius corresponents a les unitats de competència que hagis acreditat prèviament amb el certificat professional, i a l’inrevés.
 • Les dues formacions contemplen un període obligatori de pràctiques en empreses.
 • Tant les titulacions oficials que es poden obtenir amb els cicles d’FP com els certificats professionals tenen validesa en tot el territori de l’Estat espanyol.

En finalitzar uns estudis d’FP obtens una titulació acadèmica que et permet accedir al món laboral però també prosseguir els teus estudis cap a nivells superiors de formació reglada. En superar els estudis conduents a l’obtenció d’un certificat professional aconsegueixes una acreditació amb efectes laborals, és a dir, que et permet l’accés al món laboral.

Els cicles de Formació Professional són estudis de major durada i en els quals s’imparteixen un nombre major de continguts. Un sol cicle d’FP permet acreditar, per tant, un major nombre de competències professionals que un certificat professional.

Aquestes formacions s’imparteixen en dos ubicacions:
CIFO Barcelona la Violeta i ITB

Formació Professional ITB

Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

  El blog de l’ITB </>

  Un dia a l’ITB

  Ens vols conèixer des de dins de l’ITB? Obrim les portes a estudiants de 4rt ESO que…

  Portes obertes ITB

  2024 * Grau Mitjà, BTX i PFI: 24 d’abril      * Grau Superior: 15 de maig …
  Menú