Institut Tecnològic Barcelona

Programació · Ciberseguretat · IA · Metavers · Videojocs · a3D

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

A punt pel canvi?

Benvinguts/des a l’

L’Institut Tecnològic de Barcelona és un centre de Formació Professional especialitzat en formacions tecnològiques. Som el centre de la Xarxa d’Excel·lència d’FP de l’Estat del sector de les Tecnologies de la Informació.

Per què estudiar a l’ITB?

L’Institut Tecnològic de Barcelona és el centre d’FP amb l’oferta formativa més àmplia en tecnologies digitals i el més demanat per cursar estudis digitals. El seu esperit és formar a professionals en tecnologies actuals del sector productiu digital, i dotar al seus titulats/des d’una sortida professional d’alta qualitat.

Sortides professionals

Sortides
professionals

a un dels sectors econòmics més demanats, la tecnología digital.
</>

Recursos especialitzats

Recursos
especialitzats

Cada estudi disposa de tecnologia pròpia, actual i de qualitat.
</>

Pedagogies actives

Pedagogies actives

amb professionals/formadors amb experiència a l’empresa.
</>

Projecte jove i dinàmic

Projecte jove
i dinàmic

potenciant les oportunitats de l’entorn i el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.
</>

Formació a empreses
DUAL i FCT

Possibilitat de cursar les pràctiques a empresa en format DUAL, mitjançant un contracte o un conveni. </>

Erasmus+

Possibilitat de realitzar part de la formació a l’estranger amb ajudes o beques per a l’estada. </>

Innovació

Oferta per participar en projectes innovadors vinculats al sector productiu. </>

L’ITB en dades

Des del seu inici l’ITB orienta totes les seves accions a la millora de la formació, per dotar als estudiants/es d’un alt nivell de coneixements tecno-digitals, amb una bona sortida professional i dins d’un projecte innovador en creixement continu.

1%
d’ocupació a GS
1%
satisfacció estudiants/es

creixement
de l’institut

Contacta amb l’ITB.
T’ajudarem a orientar el teu futur.

    El blog de l’ITB </>

    Inici de curs 2022/23:

    Grau mitjà (GM) començarà el curs el dia 09/09/2022. Graus superiors (GS) començaran el curs el dia…
    Menú